13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača, održana u vijećnici Općine Pitomača u ponedjeljak 11. svibnja, započela je verifikacijom zapisnika sa 11. i 12. sjednice te aktualnim satom.

Po prvoj točki Dnevnog reda, donesena je Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača. Uslijedilo je usvajanje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, a koji nije mijenjan već samo usklađen sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i novom općinskom sistematizacijom. U jednom stavku izmijenjena je Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača. Vijećnici su donijeli Odluku o osnivanju trgovačkog društva DRAFT d.o.o. te imenovali Maju Kutija iz Virovitice članom Uprave - direktorom trgovačkog društva, osnovanog s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koje se odnose na poticanje gospodarskog razvoja na području općina Pitomača, Špišić Bukovica, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete, a koje su i osnivači i članovi društva.

Osnovna škola Petra Preradovića darovala je, a Općina Pitomača prihvatila darovanje starih Područnih škola u Grabrovnici, Starom Gracu i Otrovancu, a donesena je i Odluka o izradi općinskog Strateškog razvojnog programa - Strategija razvoja Općine Pitomača 2015. - 2020. Usvojen je i prijedlog za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača, a to su Nives Kolar, prvostupnica sestrinstva, Maja Pecek i Andreja Lovreković, obje medicinske sestre.

Za najpovoljnijeg ponuditelja za opskrbu električnom energijom s namjerom sklapanja sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine, odabrana je tvrtka RWE Energija iz Zagreba, a za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača za naredne četiri godine prihvaćena je ponuda tvrtke Dimko d.o.o. iz Pitomače. Prema novom zakonu, usklađena je i koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području općine Pitomača. Najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti za opskrbu prirodnim plinom odabrano je Komunalno Pitomača d.o.o., a za nabavu usluge prijevoza vozilima prilagođenim prijevozu rasutog tereta, obrt SIM za autoprijevoz, vlasnika Ivana Bajca iz Pitomače. Vijećnici su također donijeli i Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača te Zaključak o potpisivanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta na operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007. - 2013.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača završila je točkom Različito i pitanjima vijećnika na koje je odgovarao i predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, koji je i vodio sjednicu. Oporbene vijećnike, među ostalim, zanimalo je hoće li na predstojećim Danima općine Pitomača, za Vidovo, biti postavljen šator za posjetitelje, kojeg prošle godine nije bilo, na što su dobili potvrdan odgovor.

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...