2019. godina


Financijski plan za 2019. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
Financijski plan za 2019. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2019. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"


2018. godina


II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"

Financijski plan za 2018. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača

Financijski plan za 2018. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2018. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"


2017. godina


Financijski plan za 2017. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2017. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"


II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača.
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača.
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača.
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"


2016. godina


Financijski plan za 2016. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača
Financijski plan za 2016. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"

I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu - Knjižnica i čitaonica, Pitomača
I. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"

II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu - Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača
II. Izmjene financijskog plana za 2016. godinu - Centar za kulturu "Drago Britvić"2015. godina


Dječji vrtić "Potočnica", Pitomača 
Knjižnica i čitaonica, Pitomača