Na temelju članka 131., 132., i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11, 22/13 i 54/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama  na području Općine Pitomača ( „Službene novine OpćinePitomača,broj 3/14 i 2/16) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od dana 24. listopada  2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje javni poziv kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se uzrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrtanih cesta i geodetski elaborati. 


K.č. predmetne nerazvrstane ceste su sljedeće:

-ulica Stjepana Sulimanca na k.č.3075/2, 3075/3, 3075/4, 2275/2, 2275/16, 2274/2, 3101/3, dio 2281/1, 3101/2, 2281/2, 2281/5, 2289/2, 3101/4, 3100/3, 3100/1, 3101/5, 3100/2, 3101/6, 3100/4, 3101/1, 2343, 2372/1, dio 3075/1, dio 2330 K.o. Pitomača I

Službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena predmetna nerazvrstana cesta dana, 21.06.2017. godine, uz stručnu pomoć Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Ana Kovač iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 14, ovlaštenog inženjera geodezije Ane Kovač, dipl. ing. geod. Geo 922, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 28.06.2017. godine, u vijećnici Općine Pitomača, na adresi Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača u vremenu od 08.00 do 09.00 sati.

PROČELNIK: Danijel Petković, dipl.oec., v.r.
  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...