Općina Pitomača izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Pitomača. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 22. svibnja 2018. godine do 05. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O prigovorima će odlučivati Općinsko vijeće općine Pitomača u roku od 30 dana. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se moraju dostaviti Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, zaključno sa 05. lipnja 2018. godine. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem - ovdje
PRILOG 1 : Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH po katastarskim općinama. - ovdje
PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana - poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH za Općinu Pitomača - ovdje
P
RILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana - zaštoćeno područje (Natura 2000) - ovdje
PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana - površine određene za zakup na 25 godina za Općinu Pitomača - ovdje
PRILOG 3: Popis svih katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH određenih za davanje u zakup na 25 godina. - ovdje
PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana - površine određene za zakup na 25 godine - ovdje
PRILOG 4: Popis katastarskih čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje će se na području Općine Pitomača dati za povrat i za zamjenu u slučaju kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme Jugoslavenske komunističke vladavine - ovdje
PRILOG KKP-5: Kopija katastarskog plana - površine određene za povrat za Općinu Pitomača - ovdje