Jučer navečer u prostorijama Općine Pitomača održana je 10. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su prisutni vijećnici razmotrili i prihvatili polugodišnje izvještaje o izvršenju Proračuna Općine Pitomača i financijskih izvještaja općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za 2018. godinu.

 

Općinski vijećnici prihvatili su izvješće o radu Općinskog načelnika za isto razdoblje, a Općinskom načelniku dana je i suglasnost za donošenje odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja u provedenim nadmetanjima za Energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Potočnica u Pitomači (Slavić-inženjering d.o.o. Virovitica, 716.436,25 kuna), Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića u Grabrovnici (Audio Video Consulting d.o.o. Lučko, 843.462,50 kuna), Usluga izrade projektne i tehničke dokumentacije za Sportsko rekreacijski centar Pitomača (2T j.d.o.o. Pitomača, 158.625,00 kuna), Uređenje zgrade zajedničkog doma u Pitomači (Duga vl. Tihomir Živko Pitomača, 455.011,10 kuna), Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica u Pitomači (Panex mix d.o.o. Čakovec, 191.203,75 kuna) te Radovi na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava (Novogradec d.o.o. Pitomača, 175.000,00 kuna).

Općinski su vijećnici dali i suglasnost za provedbu ulaganja na području općine za investicije Turističko informativni centar Klopotec, kao i Društveni dom – izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu, a radi prijave na natječaj Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvaćeno je i darovanje nekretnine Sajmišta od strane Republike Hrvatske radi izgradnje Sportsko rekreacijskog centra Pitomača, a donesena je i općinska Procjena rizika od velikih nesreća.