U ponedjeljak navečer, u vijećnici Općine Pitomača održana je prva ovogodišnja, a 5. po redu sjednica ovog saziva Općinskog vijeća Općine Pitomača.

Prema dnevnom redu vijećnici su, pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Begovića, donijeli odluke iz domene socijalne skrbi, komunalnih djelatnosti te zaštite i spašavanja. Nova Odluka o socijalnoj skrbi usklađena je sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi, a Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu za više od 50% smanjene su jedinične vrijednosti ovog općinskog prihoda što će predstavljati značajnu pomoć stanovništvu općine kako u procesu legalizacije, tako i izgradnje novih objekata. Novoosnovanom općinskom poduzeću Vodakom d.o.o. povjerena je djelatnost opskrbe pitkom vodom te odvodnja i pročiščavanje otpadnih voda, dok je Komunalno Pitomača d.o.o. zaduženo za održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina i groblja te tržnice na malo. Načelnik Željko Grgačić ovlašten je sklopiti izvansudsku nagodbu sa Osijek-Koteks d.d. Osijek u iznosu od 777.000,00 kuna radi namirenja potraživanja istih u desetogodišnjem sporu radi namirenja ovršne tražbine vrijednosti 800.739,46 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Vijećnici su bili suglasni i sa kupnjom dijela zemljišta koje nedostaje za izgradnju sportske dvorane s bazenom u neposrednoj blizini novog objekta Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Donijeta je i odluka o otpisu dijela potraživanja s osnove komunalne naknade zbog zastare, a vijećnicima su podnesena i izvješća o radu Općinskog načelnika Željka Grgačića te ravnateljica Dječjeg vrtića „Potočnica“, Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine. Prihvaćen je i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, te dvije odluke vezane uz sustav zaštite i spašavanja na području općine.

(Tekst i fotografije: Božidar Kovač)

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...