Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“ (LAG „VIP“) je neprofitna udruga osnovana 14. rujna 2012. godine na području sjeverozapadnog dijela Virovitičko-podravske županije. Obuhvaća područje grada Virovitice i 5 općina: Lukač, Špišić Bukovicu, Pitomaču, Suhopolje i Gradinu, koji su ujedno i osnivači LAG-a.

Općenito o LAG-u

Aktivno sa radom započinje nakon 2. natječaja IPARD programa za Mjeru 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ nakon kojeg je potpisan ugovor o dodjeli sredstava sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Potpisivanjem ugovora LAG-u su dodijeljena sredstva za financiranje troškova u 2014. i 2015. godini.

Osnivanje LAG-a „VIP“ predstavlja temelj provođenja LEADER programa (franc."Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale"), što znači „Veze između akcija u ruralnom razvoju“  u Republici Hrvatskoj, čiji je glavni cilj osnivanje unapređenje i poboljšanje ruralnog razvoja te ostvarivanje što bolje suradnje između jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija, privatnog i civilnog sektora, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih, žena te raznih socio-ekonomski ugroženih skupina.

Najvažnije zadaće LAG-a uključuju izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata, budući da oni najbolje poznaju probleme, potrebe i neiskorištene potencijale svog područja.

Vizija Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ je omogućavanje i promocija uravnoteženog razvoja cijelog ruralnog područja koji će se temeljiti na učinkovitom korištenju svih gospodarskih, poljoprivrednih, turističkih i kulturnih resursa, zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju ostvarenja što veće stope zaposlenosti i povećanja razine obrazovanja.

Lokalna razvojna strategija LAG-a "VIP" 2013.-2014.
Najvažniji dio Lokalne razvojne strategije LAG-a je definiranje razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera koje će biti temelj za pripremu, odabir te samu provedbu razvojnih projekata predloženih članova LAG-a. Tako su definirane 4 Mjere:
1. Razvoj poljoprivrede na području LAG-a,
2. Razvoj gospodarstva na temelju malog i srednjeg poduzetništva,
3. Razvoj ljudskih resursa i jačanje identiteta LAG-a,
4. Poboljšanje uvjeta života i unapređenje zaštite okoliša.

Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a "Virovitički prsten" možete preuzeti ovdje.

Članstvo u LAG-u
Jedna od važnih aktivnosti LAG-a je aktivna suradnja sa članovima i ažuriranje baze projektnih ideja kako bi postojao uvid u zahtjeve i potrebe članova LAG-a i jedinica lokalne samouprave.

LAG „VIP“ broji 147 članova (stanje 30. rujna 2015. godine), potvrđenih od strane Upravnog odbora LAG-a. Oko 46% članova čini gospodarski sektor, 47% civilni sektor i 7% javni sektor. Član može biti svaka pravna ili fizička osoba koja ima prebivalište, odnosno sjedište na području djelovanja LAG-a. Članovi plaćaju godišnju članarinu u iznosu od 30 kn godišnje za fizičke osobe, 50 kn godišnje za udruge, 80kn godišnje za znanstvene, stručne i obrazovne institucije, te OPG-e, a 150 kn godišnje za gospodarski sektor.
Ukoliko želite postati član LAG-a pristupnicu možete preuzeti ovdje te ispunjenu dostavite na niže navedenu adresu. 

Dosadašnje i planirane aktivnosti LAG-a u 2014.g:
- sudjelovanje na 3 sajma gdje je članovima omogućeno izlaganje svojih proizvoda na LAG-ovom izložbenom prostoru:
    ·  u siječnju 2014. godine „19. međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2014.“,
    ·  u travnju 2014. godine „13. sajam proizvoda hrvatskog sela“ na Bundeku,
    ·  u svibnju 2014. godine „19. međunarodni sajam Slavin“ u Orahovici i
    ·  u kolovozu 2014. godine "AGROEXPO 2014" 4. Sajam agro proizvoda i opreme;
- organizacija promidžbenog događaja u Kladarama i Vukosavljevici,
- izdavanje 6 Pisma preporuke za IPARD program,
- tehnička pomoć članovima u pripremi projekata za raspisane natječaje,
- organiziranje promidžbenih događaja po ostalim Općinama s ciljem animiranja stanovništva o djelovanju LAG-a,
- stjecanje vještina i znanja za članove i zaposlenike LAG-a kroz edukacije,
- informiranje javnosti o aktivnostima i planovima LAG-a,
- prikupljanje novih članova,
- informiranje članova o budućim natječajima i sajmovima,
- aktivna suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Županijom i ostalim LAG-ovima,
- uključivanje šire zajednice u aktivnosti LAG-a,
- izrada nove razvojne strategije za razdoblje od 2014.-2020. za čiju se izradu natječaj očekuje krajem 2014./početkom 2015.g.

Aktivnosti LAG-a u 2015.g:
- Tehnička pomoć u pripremi projekata za poljoprivrednike, poduzetnike te udruge;
- Organizacija 1. međunarodnog sajma LAG-ova dana 27. i 28. veljače 2015. godine;
- Promidžbeni događaji na području grada Virovitice te općine Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač i Gradina;
- 7 edukativnih predavanja za OPG-e i sve zainteresirane sa područja LAG-a za Mjere iz Programa ruralnog razvoja koje je održala predsjednica LAG-a „Virovitički prsten“, gđa. Ljubica Kravarščan, dipl.ing.agr;
- U srpnju prijava na natječaj za Podmjeru 19.1 „Pripremna pomoć“;
- U rujnu dobivena Odluka o dodjeli sredstava za potporu u provedbi Podmjere 19.1 „Pripremna pomoć“ u iznosu od 318.725,40 HRK;
- Organizacija Studijskog putovanja u Sloveniju i Austriju (srpanj), te Istru (listopad);
- Izrada brošure Putevima LAG-a VIP O području LAG-a VIP;
- Sudjelovanje na sajmu 3. LAG Summer festival u Biogradu na moru i na Agroexpu;
- Održane 4 radionice za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „Virovitički prsten“ za razdoblje 2014.-2020;
- Organizacija 1. Božićnog sajma u Špišić Bukovici.Brošura o području LAG-a VIP 2015

Brošura Putevima LAG-a VIP 2015Za sve dodatne informacije i upite obratite se na:

Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Internetska stranica: www.lagvip.hr

Mob:     +385989904201   Sanja Nađaković, mag.oec., voditeljica

              +38598504114    Ivana Car Jakovljević, dipl.oec., stručna suradnica
         


Tko je online

Imamo 31 gostiju i nema članova online