NAZIVDRABALU - Održivo korištenje dravskog bazena (Drava Basin Altered Land Use – DRABALU)
UKUPNA VRIJEDNOST
: 265.040,00 EUR
UDIO OPĆINE PITOMAČA:  90.040,00 EUR od toga 85% financira EU
TRAJANJE: 10/2011  - 1/2013
GLAVNI NOSITELJ: Južno zadunavska uprava za vode Pecs
PARTNERI:  Općina Pitomača, Ormansag zaklada
PRIDRUŽENI PARTNERI:
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije
- Nacionalni park Dunav – Drava.


OPISNO

         Projekt DRABALU - Održivo korištenje dravskog bazena sufinanciran je iz IPA prekograničnog programa Mađarska - Hvatska 2007-2013. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 265.040,00 EUR, od čega je Europska unija sufinancirala 85%. Općinski udio u navedenom projektu iznosio je 90.040,00 EUR.

Vodeći partner je bila Južno zadunavska uprava za vode Pecs, projektni partner uz Općinu Pitomača je bila i zaklada Ormansag, a pridruženi partneri su bili Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije i Nacionalni park Dunav – Drava.

Projekat je nastao zbog hidrološkog aspekta starog toka rijeke Drave koji karakteriziraju vrlo mali protoci i nestalan vodni režim, čime je proteklih godina dolazilo do situacija u kojima je kompletan biljni i životinjski svijet bio ugrožen. Stoga je Virovitičko-podravska županija 2008. godine izradila Studiju revitalizacije područja Križnice koja je definirala sadašnje stanje ovog prostora, te predložila mjere za revitalizaciju istog. Upravo su nas rezultati i mjere studije ponukale da krenemo korak dalje, u ishođenje potrebne dokumentacije koja bi nam omogućila da se ovo područje razvija u skladu sa izrađenom studijom, koja bi definirala potrebne mjere revitalizacije s ciljem očuvanja rijetkih i zaštićenih vrsta biljaka i životinja na području Križnice, te stvaranja boljih hidroloških i ekoloških uvjeta, koji bi doveli do očuvanja i poboljšanja cjelokupnog stanja prostora koji predstavlja veliki potencijal za razvoj ruralnog i ekološkog turizma.

Provedba mjera revitalizacije sastojala bi se od uređenja vodnih površina prekopavanjem kanala, krčenjem šumske vegetacije, izmuljivanjem, čišćenjem močvarne vegetacije, te izgradnjom hidrotehničkih objekata i biljnog uređaja. Time bi se riješio problem sedimenta, uspostavio normalan vodni režim, osigurao dotok svježe vode u staru Dravu, te spriječio unos nutrijenata i sedimenta u vodotok.

Tijekom 16-mjesečne implementacije, izrađeno je pet mađarskih i jedna hrvatska studija no iako je projekat završio mišljenja smo da završetak ovog projekta predstavlja ujedno i početak novih aktivnosti koje će stvoriti uvjete za realizaciju svega navedenog u studiji. Nominiranje predmetnih radova u neki od fondova Europske unije biti će slijedeći korak u provedbi cjelokupnog projekta revitalizacije područja Križnice.


Letak o projektu možete preuzeti ovdje.Tko je online

Imamo 37 gostiju i nema članova online