Projektom se želi poboljšati standard i podići kvaliteta kulturne infrastrukture čime će se direktno zadovoljiti potrebe i riješiti problemi ciljne skupine te stvoriti preduvjeti za jači razvoj kulturnog turizma na području općine Pitomača, ali i cijele županije. Obnovom Doma kulture i osnivanjem Kulturne rute ideja je koja može doprinijeti razvoju kulturnog turizma. Glavni elementi projekta su usmjereni na privlačenje većeg broja turista, razvoj nepostojeće turističke infrastrukture za razvoj kulturnog turizma, novo zapošljavanje, spajanje tradicionalnog s modernim oblicima turizma te unaprjeđivanje cjelokupne turističke ponude. Ciljne skupine na koje se projekt odnosi su turisti zainteresirani za kulturni turizam, kulturne udruge, poslovni subjekti turističke ponude i komplementarnih djelatnosti u razvitku turizma te posebice mladi ljudi ne samo s područja općine Pitomača nego cijele virovitičko-podravske županije.

Obnovom Doma kulture u Pitomači planirano je urediti višenamjenski prostor s multimedijalnom dvoranom veličine 340m2 sa 264 sjedećih mjesta koja će se koristiti za kulturne programe, ali i ostale komercijalne kulturne programe i nove turističke proizvode. Projekt predviđa izvedbu gledališta sa novom konstrukcijom i nadvišenjem zbog bolje vidljivosti, uz osiguranje pristupa za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Prostori za projekcije i tonski studio trebaju biti smješteni unutar sadašnjeg volumena dvorane. Ostaju dva ulaza iz hale u dvoranu - jedan pristupačan u nivou poda prizemlja, drugi u nivou gornjeg reda gledališta sa pristupom stepenicama. Izlazi za evakuaciju iz dvorane biti će na dvije bočne strane tako da se mora urediti drugi izlaz (stepenice ili rampa) na mjestu sadašnjeg nasipa. Postojeća pozornica će se proširiti i urediti kao i prateći sadržaji za izvođače. Potrebno je uz garderobe izvesti sanitarni čvor za izvođače sa provjerom mogućnosti odvodnje otpadnih voda. Osigurati posebni ulaz za izvođače na najpovoljnijem mjestu. Ulazni hal će se urediti sa novim pristupačnim ulazom. Uz cafe bar osigurati posebni sanitarni čvor za zaposlenike te priručno spremište. Za osobe s posebnim potrebama izvest će se pristupačan WC u nivou prizemlja.

Toplinskih izolacija nema ili su slabe te se planira:

Očekivani rezultati projekta su:

Kako bi se planirane aktivnosti realizacije ovog projekta mogle provesti, Općina Pitomača provela je pripremne aktivnosti i to planiranje projekta u skladu s prostornim planom, izradila projektnu dokumentaciju, ishodila potrebne dozvole te pripremila tehničke specifikacije za svu potrebnu opremu.

Za potrebe projektiranja zgrade Doma kulture nakon postupka javne nabave izabrano je poduzeće ARHINGTRADE d.o.o. za inženjering, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Gajeva 47. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo je izradu projektne dokumentacije prema Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivim za financiranje iz fondova Europske unije u 2012. godini, Potprogram »Priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima«.

Kazališna dvorana sa pratećim sadržajima koja je predmet obnove dio je Doma kulture koji je u potpunom vlasništvu Općine Pitomača koja posjeduje svu potrebnu građevinsku dokumentaciju te je u suradnji s VIDROM – Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije izradila i prijavila izvođenje svih radova s opremanjem na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Operativni program regionalna konkurentnost 2007-2013; Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu; broj poziva: RC.1.1.05.