Značajni dokumenti

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17) obveza Općine Pitomača je uspostava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava evidentiranja odbačenog otpada.

Svaka osoba koja želi prijaviti nepropisno odbačen otpad na području Općine Pitomača to može prijaviti putem:

• telefona 033/782840
• popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
• osobnim dolaskom u Općinu Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača.

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.

U CILJU EDUKACIJE STANOVNIŠTVA I PODIZANJE EKOLOŠKE SVIJESTI ŽELIMO VAS INFORMIRATI

potrošene baterije – spremnici je nalaze u trgovačkim centrima KTC d.d. Pitomača, Petra Preradovića 8 i PLODINE d.o.o. Pitomača, Trg kralja Tomislava 10 te u trgovini FRIGO & Co d.o.o. Pitomača, Ljudevita Gaja 11;

neupotrijebljene lijekove (tablete, kreme, medicinske tekućine, inhalacijske pumpice) medicinske igle i slična pomagala (dijabetičara) odnesite u ljekarne zbog zbrinjavanja na propisan način;

ambalažu od pesticida – kontaktirati proizvođača ili prodavača koji će dati uputu za sabirna mjesta;

razvrstavanje kućnog otpada – u predviđene spremnike na javnim površinama u svakom općinskom naselju (staklo, plastika i papir, a u naselju Pitomača i tekstil), kao i na kućnom pragu (papir i plastika) u za to predviđene PVC vreće koje se organizirano sakupljaju i odvoze prema planu jednom mjesečno;

prijava nepropisno odbačenog otpada - telefonskim putem na broj 033/782-860 ili pismenim putem - na obrazac koji je dostupan na internetskoj stranici općine;

odvoz fekalija i gnojnica životinjskog porijekla – preporuča se kad meteorološki uvjeti dozvoljavaju ili u što kraćem roku po ispuštanju na poljoprivredne površine nakon čega slijedi zaoravanje; voziti ih na predviđena mjesta, što dalje od kućanskih objekata;

načinite vlastito komposište – biorazgradivi otpad iz kućne upotrebe odlagati u pravilno ograđen prostor;

prostor okućnice – držati urednim (radi smanjenja množenja glodavaca i štetočina) i pridržavati se uputa za njihovo suzbijanje i provođenjem mjera deratizacije;

 

dobrim primjerima – najmlađima usaditi dobre navike kao zalog zdravog življenja.


Popis donacija za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine možete pogledati - ovdje

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2017. godini  -  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2016. godini  -  pogledajte ovdje.

Evidencija sklopljenih ugovora Općine Pitomača s poslovnim subjektima u 2015. godini  -  pogledajte ovdje.


 
13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 17. prosinca 2018. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice,
  - Aktualni sat
1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
2. Donošenje Programa o III. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini - možete preuzeti ovdje,
3. Donošenje Programa o III. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu  - možete preuzeti ovdje,
6. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzet ovdje,
9.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - možete preuzeti ovdje,
14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
20. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2018. godni - možete preuzeti ovdje,
21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
23. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
24. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
25. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,
27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači - možete preuzeti ovdje,
28. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača - možete preuzeti ovdje,
29. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi - možete preuzeti ovdje,
30. Donošenje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture - javnog dobra u općoj uporabi - možete preuzeti ovdje.
Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 20. studenoga (utorak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :
 - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
- Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja usluge izrade interijera, dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici - možete preuzeti ovdje,

2. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“ - možete preuzeti ovdje,

3. Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine - možete preuzeti ovdje,

4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,

5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,

6. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme - možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK:                                                                                                                             Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

 


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M
11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača
za dan 24. listopada (srijeda)  2018. godine u 18,00 sati
u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                          D N E V N I    R E D :

- Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
- Aktualni sat,

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
2. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini, - možete preuzeti ovdje
3. Donošenje Programa o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, - možete preuzeti ovdje
6. Donošenje Programa o dopuni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, - možete preuzeti ovdje
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za  projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa općine Pitomača“, - možete preuzeti ovdje
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“, - možete preuzeti ovdje
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“ - možete preuzeti ovdje
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“, - možete preuzeti ovdje
13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje   
14. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti, - možete preuzeti ovdje
15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
16. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, - možete preuzeti ovdje
17. Donošenje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
18. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
19. Donošenje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. - možete preuzeti ovdje

 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

                                                                                          PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.


 


 

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 21.  kolovoza (utorak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D : 

            - Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,

            - Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,

           - Aktualni sat,

 

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, - možete preuzeti ovdje         

          2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

          3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“,  - možete preuzeti ovdje

        4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“, - možete preuzeti ovdje

        5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i  tehničke dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“,  - možete preuzeti ovdje

          6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači“,  - možete preuzeti ovdje

         7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu za domografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“, 
            - možete preuzeti ovdje

          8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“,  - možete preuzeti ovdje
            

         9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Radovi na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava“,  

        10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“,  - možete preuzeti ovdje

        11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra“,  - možete preuzeti ovdje

         12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za nabavu,  - možete preuzeti ovdje

         13. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o.Pitomača,  - možete preuzeti ovdje

         14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole Stjepana Sulimanca,  - možete preuzeti ovdje

         15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

           16. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,   - možete preuzeti ovdje      

         17. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

          18. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača,  
-                   - odluku možete preuzeti ovdje
                   - dokument procjena rizika možete preuzeti ovdje

          19. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača. - možete preuzeti ovdje

         

        

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                         Rikard Bakan, dipl.oec.

 

 

 

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala (točka 18. dnevnog reda), isti su dostupni na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hr


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 06. lipnja (srijeda)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

         - Aktualni sat

           1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača.

 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                      Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala, isti su dostupni na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hrNa temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 28. svibnja (ponedjeljak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

3. Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

4. Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, - ovdje

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj - Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“, - ovdje

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, - ovdje

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, - ovdje

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“. - ovdje

11. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“, - ovdje

12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, - ovdje

13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, - ovdje

14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, - ovdje

17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu. - ovdje     

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                        Rikard Bakan, dipl.oec.

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 29. ožujka (četvrtak)  2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

  

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2017. godine,- ovdje

3. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,- ovdje

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,- ovdje

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,- ovdje

7. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, - ovdje   

9. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje


10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 10 ovdje; 10a ovdje

11. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, - ovdje


14. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 14 ovdje; 14a ovdje      


15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje   


16. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 16 ovdje; 16a ovdje


17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini,- ovdje

19. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


20. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine***, - ovdje


21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela, - ovdje


22. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u Kladarama, - ovdje


23. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. - ovdje

           


          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

         

S poštovanjem !      

 

                                                                                             PREDSJEDNIK:                                                                                                                                              Rikard Bakan, dipl.oec.

NAPOMENA:

20.***Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za

razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se na: www.pitomaca.hr

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

 

S A Z I V A M

 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan28. veljače (srijeda) 2018. godine u 19,00sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 Za sjednicu predlažem slijedeći

                                             D N E V N I       R E D :

 - Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice,

 - Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači II. Faza – Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju Pitomača,

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu,

4. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

 S poštovanjem !

PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 30. siječnja (utorak)  2018. godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

 

          - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

          - Aktualni sat,

 

1.  Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača,

2.  Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“,

6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“,

7.  Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

10. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića.

 

 

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

 

                                                                           PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

SAZIVAM 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 14. prosinca (četvrtak) 2017. godine u 17,00 sati, u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

            Za sjednicu predlažem slijedeći  
D N E V N I    R E D :       
        - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice,
            - Aktualni sat,      

     1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,        
    2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,
    3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    5. Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,
    6. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,
    7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
    8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
                                               Proračun Općine za 2018., obrazloženje
    9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,
    10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,
    11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
    12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
     14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
     15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
     16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
     17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu,
     18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača,
     19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
     20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko - podravske županije za područje općine Pitomača ** Izvješće revizije možete pogledati ovdje.,
     21. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine Pitomača za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
     22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     23. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača,
     24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
     25. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na području općine Pitomača,
     26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. - 2021. godinu,
     27. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini,
     28. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. - 2020. godina,
     29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“,
     30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
     31. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     32. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     33. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.     

          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.   

          S poštovanjem !                                                                                                                                           
                                                                                                                  PREDSJEDNIK:                                                                                                                                             Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.  

      **20.  Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni uredVirovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenjapoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatskena području Virovitičko - podravske županije za područjeopćine Pitomača, nalazi se na str. Općine Pitomača www.pitomaca.hr ili ga možete preuzeti ovdje.
2018.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu Drago Britvić, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine možete preuzeti OVDJE
2017. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu "Drago Britvić", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine možete preuzeti OVDJEPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu Drago Britvić, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine možete preuzeti OVDJE2016. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE


Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu "Drago Britvić", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine možete preuzeti OVDJEPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji financijski izvještaj - Centar za kulturu Drago Britvić, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine možete preuzeti OVDJE


2015. godina


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Godišnji financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna - Općine Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Financijski izvještaj - Knjižnica i čitaonica Pitomača, za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE

Financijski izvještaj - Dječji vrtić "Potočnica", za razdoblje od 01.01. do 30.06.2015. godine možete preuzeti OVDJE